دانلود رایگان مجموعه کتب نظام مهندسی

دانلود رایگان مجموعه کتب نظام مهندسی

127 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

از سرعت دانلود لذت ببرید.

سرور اختصاصی دانلود در بهترین دیتاسنتر ایران.

پشتیبانی آنلاین

پاسخ به سوالات و راهنمایی به صورت چت آنلاین.

membership_marchitect

جهت دانلود نامحدود پروژه ها

وبسایت مارکیتکت - marchitect.ir مرجع انواع فایل های معماری و آموزشی 

با بیش از 3000 فایل جهت استفاده در پروژه های معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی

membership_marchitect

دانلود تکی فایل

خرید و دانلود سریع فایل 

تومان

مقررات ملّی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط
شهروندان الزام قانونی پیدا میکند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از
دولت، دولتهای محلی، مردم و مهندسان، موجب میگردد که منافع ملّی ناشی از حفظ و
افزایش بهرهوری از سرمایهگذاریهای ملّی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی
بهرهبرداران ساختمانها بر منافع سازمانی دستگاههای اجرایی و یا منافع دولتهای
محلی و هم چنین منافع فوری سرمایهگذاران ترجیح داده شود. بدیهی است توافق و
التزام بر این دسته از منافع و خواستهها در قالب برنامه توسعه نظام ملّی ساخت و ساز
تحقق مییابد.

محصولات مرتبط